Algemene voorwaarden

HUUROVEREENKOMST- ALG BEPALINGEN- INSTRUCTIES -VERANTWOORDELIJKHEDEN- RICHTLIJNEN- WAARBORG- BETALINGSVOORWAARDEN

 

huurovereenkomst met instructies, verantwoordelijkheden, richtlijnen, waarborgen en betalingsvoorwaarden te lezen en te volgen. Het niet lezen en niet houden aan deze richtlijnen kan leiden tot ongevallen. De verantwoordelijkheid voor het gebruik blijft bij de huurder voor de gehele huurovereenkomst. Maak deze instructies kenbaar aan alle gebruikers van de jacuzzi. De elektriciteitsaansluiting die aanbevolen is, is een 230V, 16A,  300 milli àmpere aansluiting. Wapen u tegen verdrinking door geen alcohol of drugs te  gebruiken tijdens het baden, vermijd om Het is de huurder’s verantwoordelijkheid om deze de jacuzzi alleen te gebruiken en laat nooit kinderen zonder toezicht de jacuzzi gebruiken. Het is af te raden de jacuzzi langer te gebruiken dan 50 min onafgebroken te gebruiken. Gebruik geen elektrische voorwerpen tijdens het baden in de jacuzzi (gsm, lichtjes, radio, televisie, haardroger,…) Een temperatuur tot 39°c is aangeraden voor volwassen. Voor kinderen is het aan te raden het water niet warmer te houden dan 37°c. Mensen met een verhoogd risico op hartkwalen, hyperventilatie, appelflauwtes, ademhalingsstoornissen, bloeddrukstoornissen, en andere bedreigende aandoeningen, contacteren best op voorhand hun huisarts om het gebruik van de jacuzzi te overwegen. In geval van nood, contacteer zo snel mogelijk uw huisarts of de spoeddienst. De huurde hoort als een goede huisvader de producten van sxt-events te behandelen en dus niet moedwillig of onbewust een vernieling te veroorzaken. Enkele richtlijnen hieromtrent zijn het niet gebruiken van was- of reinigingsmiddelen in de jacuzzi en het vermijden om aarde, zand of andere bevuilende stoffen in het bad op te lossen. De filters en waterinlatingen mogen niet bedekt worden. De huurder is verplicht te alle tijden voldoende water te voorzien in de jacuzzi zoals voorzien is door sxt-events. De huurder is verplicht de jacuzzi gedurende de ganse huurperiode actief te laten. Bij een panne dient de huurder sxt-events.be te contacteren ter voorkoming van een bevriezing van de elektricieitshuishouding. De huurder is verplicht zuiver water te gebruiken. Het is de huurder verboden om de instellingen ( bv waterzuiveringcycli ) te veranderen of welke verandering dan ook aan te brengen aan de motorisatie van het water, licht en warmtepompen. Eens de jacuzzi is geplaatst is, is het verboden voor de huurder om deze te verplaatsen ter voorkoming van ongevallen en vernielingen. Sxt-events levert de enige onderhoudsproducten die mogen gebruikt worden omdat zij een maximaal comfort bieden. Geen andere chemicaliën mogen toegevoegd worden. Bij levering worden de ph- waarden juist gezet. Bij lange huurperiode dient de huurder de ph waarde op stand te houden. Producten worden achtergelaten bij huurder. Sxt-events kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele besmettingen of huidziekte bij niet normaal gebruik van de jacuzzi .Bij levering is de jacuzzi volledig ontsmet. Deze lijst geeft een overzicht van de richtlijnen die dienen gevolgd te worden en verantwoordelijkheden van de huurder, zonder de intentie te wekken om limitatief en allesomvattend te zijn. Plaatsing en installatie door sxt-events.be word aanzien als een extra service dienst die geleverd wordt bij de huur van een product van sxt-events.be. Sxt-events kan dus onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt aan goederen van de huurder waaronder opritten, vloerbedekking, ramen, deuren en poorten, tuinaanleg en tuinbekleding en andere. Indien de huurder hierin geen vertrouwen stelt, dient hij dit expliciet aan te geven vooraleer de plaatsing wordt uitgevoerd. Wanneer de jacuzzi op een verdiep word gezet is dit volledig op risico van de huurder, die ervoor dient ze zorgen dat constructie stevig genoeg is. Sxt-events kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade (om welke reden dan ook zoals natuurelementen of overmacht) veroorzaakt aan de huurder of derden, en aan hun bezittingen,door een van haar producten en dit gedurende de ganse periode van de huurovereenkomst. Zolang het product van sxt-events gestald is op de eigendom van de huurder, blijft de verantwoordelijkheid bij de huurder. In geval van schade aan derden kan hij eventueel zijn familiale  verzekering hiervoor aanspreken. Hou er zeker rekening mee dat de jets nooit langer dan 1 uur aaneensluitend mogen gebruikt worden. Dit om de motoren niet te laten oververhitten. Het vooraf afgesproken huurbedrag is bij het moment van plaatsing cash verschuldigd door de huurder, inclusief de btw. Bijkomend is op dat moment het vooraf afgesproken waarborgbedrag vereist. De huurder is verplicht het water in de jacuzzi te laten tot op het moment van ophaling zodoende dat de werken kan gecontroleerd worden. Indien er geen problemen, vastgesteld worden, wordt de waarborg bij ophaling cash teruggegeven. Indien de schade groter is dan de betaalde waarborg wordt een expert aangesteld om de schade op te meten. De huurder heeft het recht een tegen expertise te bestellen. De expert zal het totaal verschuldigde bedrag  bepalen dat betaalbaar is door de huurder. Schade als gevolg van slijtage is nooit verschuldigd door de huurder. Bij defect tijdens de huurperiode en bij fout aan jacuzzi word de resterende huurperiode terugbetaald doch kan de huurder geen enkele bijkomende vergoeding eisen aan sxt-events .De waarde van de jacuzzi bedraagt 10.000 euro  Sxt-events.be p.a. Zaat 15 2500 Lier BTWnr.0840.713.549 en wordt geleid door Van den Bogaert Petro, zaakvoeder